Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet. Alla som bor i kommunens äldreboenden eller bostäder med särskild service för funktionshindrade ska få en god och säker hälso- och sjukvård enl. HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

Ansvaret innebär bland annat

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och följs
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Robertsfors kommun är Ingela Lundberg Tfn: 0934-140 41

Senast uppdaterad: 2 februari 2014, 12:43:13

Kontaktperson

MAS

Ingela Lundberg

Telefon: 0934-140 41

Mobil: 070-877 40 56

inl@robertsfors.se