Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet. Alla som bor i kommunens äldreboenden eller bostäder med särskild service för funktionshindrade ska få en god och säker hälso- och sjukvård enl. HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

Ansvaret innebär bland annat

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och följs
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Robertsfors kommun är Ingela Lundberg Tfn: 0934-140 41

Kontaktperson

MAS/ Utvecklingsledare
Åsa Bygdeson
0934-140 41
asa.bygdeson@robertsfors.se