Hälso- sjukvård

Kommunen ansvarar för den vård som sker på särskilda boenden samt i det egna hemmet. Landstinget ansvarar för Hälsocentralerna, som går under beteckningen primärvården. Tillsammans har de ett delat ansvar att förse kommunens invånare med en god hälso- och sjukvård.

Patientnämnden – Frågor, synpunkter eller klagomål

Landstingets patientnämnd är en nämnd, dit patienter inom kommunens hälso- och sjukvård kan vända sig med olika frågor, som man anser sig inte fått ett tillfredsställande svar på, när de ställts till vårdpersonalen. I första hand skall frågorna ställas till dem.

Kommunens ansvarsområde – Frågor, synpunkter eller klagomål

Den som har frågor, synpunkter eller klagomål avseende frågor som rör sjukvården inom kommunens ansvarsområde, d.v.s. på kommunens olika äldreboenden kan ta kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Robertsfors kommun är Ingela Lundberg Tfn: 0934-140 41

Kontaktperson

MAS

Ingela Lundberg

Telefon: 0934-140 41

Mobil: 070-877 40 56

inl@robertsfors.se