Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Denna insats erbjuder olika former av sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning och anpassas utifrån dina önskemål, intressen och förutsättningar. Verksamheten är organiserad som en arbetsdag som skall vara utvecklande, stimulerande och meningsfull.

Förutsättningen för ett beslut om daglig verksamhet är att du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

  • Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2 innefattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

I Robertsfors kommun bedrivs daglig verksamhet vid Dagcenter och vid Mellansteget. Inom dessa verksamheter arbetar arbetshandledare och arbetstagare fem dagar i veckan, måndag-fredag.

Dagcenter

Syftet med dagcenter är att erbjuda en meningsfull sysselsättning som är utvecklande för den enskilda arbetstagaren. På dagcenter arbetar man i mindre grupper anpassade utifrån intresse och förmåga. Tillsammans med arbetshandledaren utarbetar ni en individuell genomförandeplan så att självbestämmande, integritet och delaktighet kan värnas. På dagcenter låter vi fantasin flöda och det finns stort utrymme för kreativitet. Aktiviteter som präglas av vår verksamhet är allt från drama, musik, bak, språk, tal- och data träning, legoarbeten, snickeri, habilitering, utflykter, skratt och socialt samvaro.

Mellansteget

Syftet med mellansteget är att bidra med personlig utveckling och delaktighet i samhället genom habilitering och med produktionsinriktade uppgifter. Med stöd av en arbetshandledare arbetar mellansteget med bland annat snickeriarbeten, målning, transporter, vaktmästeriarbeten och posthantering. Vårt övergripande mål handlar om att utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Kontaktperson

Ansök om daglig verksamhet hos Robertsfors kommuns LSS- handläggare:

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.