Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Funktionsnedsättning, handikapp

Om du bor i Robertsfors kommun och har någon funktionsnedsättning har du rätt att få hjälp och service i din vardag så att du kan leva ett så bra liv som möjligt.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för  Äldre- och handikappomsorgen i Robertsfors.

 

LSS

(Ljudfil LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994. Tanken med den nya lagen är att människor med stora funktionsnedsättningar, trots sin funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

De här personerna har rätt till stöd enligt LSS

För att man ska ha rätt till någon eller några av de insatser som finns i lagen måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort och  förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ska innebära
ett omfattande behov av stöd och service.

Läs & Hör

Juni 2005 startades ett nytt projekt tillsammans med ABF, Robertsfors kommun och Umeå kommun en tidning med CD-skiva som utformas till ett radioprogram. Tidningen är gjord för och av utvecklingsstörda och ges ut en gång i månaden. Tidningen heter Läs & Hör, kolla in vår hemsida.

 

Lättillgänglig film om covid-19

Alla har rätt att ta del av samhällsviktig information utifrån sina förutsättningar. Nu finns filmer om coronaviruset som är särskilt anpassade för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hjälp gärna till att sprida filmen på din arbetsplats, till vänner och bekanta. Filmen finns som textad, syntolkad och teckenspråkstolkad version och har tagits fram av MSB, MFD och FUB.

Tjänstemän

LSS handläggare  tfn 0934-142 69 telefontid 08:30-09:30
Chef personlig assistans Stefan Vesterlund  tfn. 0934-142 25, telefontid 8:30-9:30
Lars Hammarbäck Chef LSS tfn. 0934-140 46, telefontid 8:30-9:30

Kontaktperson

Äldre- och handikappomsorgschef

Ewy Andersson

Telefon: 0934-140 36

ewy.andersson@robertsfors.se

Chef Personlig assistans
Stefan Vesterlund
Telefon 0934-142 25