Ungdomsmottagning

Om du känner att du vill prata med någon annan än barnmorskan i Robertsfors så är du välkommen att ta kontakt med alternativen nedan.

Ungdomshälsan i Umeå

Ibland är det svårt att veta vart man ska vända sig med sina frågor och bekymmer. Det är det vi på Ungdomshälsan är till för. Vi har samlat all hjälp under samma tak. Här samarbetar personer från olika instanser för att tillsammans underlätta för dig som behöver råd gällande relationer, studier, arbete, hälsofrågor, försörjning, droger och/eller psykisk ohälsa. För mer information och kontaktuppgifter besök hemsidan Ungdomshälsan i Umeå.

Ungdomsmottagningen i Umeå

Välkommen att ta kontakt med Umeå ungdomsmottagning, för killar och tjejer som ännu inte fyllt 23 år.

Drop in tjejer och killar
Måndag 13.00–17.00

Drop in för killar
Torsdag 13.00–16.00

Barnmorska och läkare
Tfn 090-785 91 21

Psykolog
Tfn 090-785 80 08 eller
090-785 80 09

Dietist
Tfn 090-785 80 10

Verksamhetschef (tf)
Christina Olofsson

Du som ännu inte fyllt 23 år och vill testa dig för klamydia, kan boka tid för besök på ungdomsmottagningen i Umeå via länken Boka tid