Socialtjänst

Om du behöver hjälp att få vardagen att fungera, kan du få information om vad socialtjänsten har att erbjuda.
På FamiljeCentralen finns en familjepedagog som ni kan vända er till för att få råd, stöd, och samtal. Det kan röra frågor om föräldraskap, barns behov, relationer i familjen, stress, oro och svårigheter.Ni kan få insats av familjepedagogen utan föregående behovsprövning och beslut. Familjepedagogen nås på tfn 0934-14221.

Senast uppdaterad: 3 november 2017, 10:49:03