Socialtjänst

Om du behöver hjälp att få vardagen att fungera, kan du få information om vad socialtjänsten har att erbjuda.
På FamiljeCentralen finns en familjesocionom som ni kan vända er till för att få råd, stöd, och samtal. Det kan röra frågor om föräldraskap, barns behov, relationer i familjen, stress, oro och svårigheter.Ni kan få insats av familjesocionomen utan föregående behovsprövning och beslut. Familjesocionomen nås på tfn 0934-14221.