Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Socialtjänst/FIFA

På FamiljeCentralen finns två familjesocionomer som jobbar på FIFA öppenvård (FIFA står för Familjer I Förändringsarbete). Ni kan vända er till FIFA för att få råd, stöd, och samtal. Det kan röra frågor om föräldraskap, barns behov, relationer i familjen, stress, oro och svårigheter. Ni kan få insats av FIFA utan föregående behovsprövning och beslut.
För mer information klicka här: FIFA öppenvård