Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

FamiljeCentralen i Robertsfors kommun 0-18 år

Familjecentralens uppgift är att vara en mötesplats för barn och ungdomar och deras föräldrar i Robertsfors kommun, samt att på ett och samma ställe erbjuda olika professionella tjänster. Verksamheten vilar på tre ben, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Västerbottens läns landsting. Här samverkar barnmorska, distriktssköterska, kurator, psykolog,förskollärare och familjesocionom tillsammans kring barnfamiljen. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa. Du kan nå oss oss på telefon 0934- 14290.

 • En verksamhet med helhetssyn, fokus på barn/ ungdomars och föräldrars hälsa och välbefinnande
 • En positiv och trygg mötesplats för familjer med barn upp till 18 år
 • Ett forum där du kan få information, kunskap, råd och stöd
 • Målsättning är att genom stöd till föräldrar skapa förutsättningar för barn  och ungdomar att få trygga och harmoniska uppväxtförhållanden.
 • F-SAMBA - en träff mellan representanter från förskola, BVC och socialtjänst. Vänder sig till föräldrar med barn upp till 5 år.
 • SAMBA - en träff mellan representanter från skola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral. Vänder sig till föräldrar och barn/ unga upp till 18 år

Till Familjecentralen kan ungdomar och föräldrar vända sig för att få råd och stöd som rör:

 • skolan
 • relationer
 • familjen
 • alkohol och droger
 • kroppen
 • stress, oro och svårigheter

Föräldragrupper med spädbarnsmassage erbjuds till alla föräldrar.
Familjecentralens verksamhet bygger på frivillighet och är gratis.

Familjepeppen – Föräldrastöd i samverkan inom Umeåregionen

Besök www.familjepeppen.se/robertsfors för aktuell information och kontaktuppgifter.

Vi finns även på facebook! Familjecentralen Robertsfors.

Besöksadress: Vi finns på Fabriksvägen 3  ( vid hälsocentralen) Tel: 0934-14290

 

Nyheter:

Majblomman- alla barns blomma

2017-11-27 14:03

Majblommans lokalföreningar delar varje år ut bidrag till barn upp till 18 år. Stödet går till exempel till fritidsaktiviteter, glasögon eller något annat som är viktigt för barnet. I kommunen finns 2 lokalföreningar Nysätra ( Ånäsets skolområde) och Robertsfors (Bygdeå, Djäkneboda, Åkullsjön och Robertsfors skolområde).

Gå in på Majblommans hemsida, http://www.majblomman.se/sokbidrag/lokalforeningar/, där hittar du blanketten under R (Robertsfors)