Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Familjerådgivning

Robertsfors Kommun har ett avtal med S:t Lukas när det gäller familjerådgivning. S:t Lukas är en idéell förening utan vinstsyfte. Mottagningen drivs på professionell grund.

Så här går ett besök till

Familjerådgivning är ett psykosocialt behandlingsarbete som baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och engagemang. 

Familjerådgivning är ett psykosocialt behandlingsarbete med fokus på parrelationen. Familjerådgivaren arbetar med vuxna som har problem och konflikter i par- och familjerelationer.

Arbetet baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och bådas engagemang. Familjerådgivaren formulerar tillsammans med parterna vad man vill uppnå med samtalen, hur länge arbetet ska fortgå och hur det ska läggas upp.

Familjerådgivaren arbetar med en metod som innebär respekt för olika uppfattningar, parternas ömsesidiga överenskommelser och varje individs rätt att fatta egna beslut.

Samtal ger möjlighet att

  • Lyssna och prata med varandra på ett mera tillfredsställande sätt
  • Hjälpa er att lättare förstå och acceptera er själva och varandra
  • Undvika en vårdnadsprocess
  • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt

Relaterade länkar:

Kontaktperson

S:t Lukas i Umeå
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-14 05 30
E-mail: umea@sanktlukas.se
http://www.sanktlukas.se