Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

HVB Nova

Att vara nyanländ innebär stora påfrestningar och asylprocessen är en lång tid fylld av oro och ovisshet. Därför är Nova ett boende med vuxenstöd dygnet runt, en trygg miljö med hög omhändertagande nivå. Boendet har totalt åtta platser varav fem är avsedda för nyanlända.

Här arbetar 9 Introduktionshandledare samt enhetschef (samma enhetschef i hela verksamheten). Varje ungdom har en egen god man som tillsammans med personal stöttar ungdomen i vardagen.

Om ungdomen får PUT (permanent uppehållstillstånd) och uppnått en viss mognad till eget ansvar flyttar man vidare till nästa steg i boendekedjan.

Kontaktperson

HVB-chef

Agneta Ödling

Telefon: 0934-143 40

Mobil: 072-226 03 55

agneta.odling@robertsfors.se

HVB Nova
0934-14342