Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen ger dig som är skriven i Robertsfors kommun kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor. Du får information om vilka lagar och regler som gäller. Du kan också få tips på vad du ska tänka på före ett köp samt råd och stöd om du har klagomål efter ett köp. Vi samarbetar med Skellefteå kommun gällande budget- och skuldrådgivning.

En konsumentvägledare kan ge stöd enbart i ärenden som rör relationen mellan dig som privatperson och näringsidkare. När det gäller problem vid köp av varor eller tjänster mellan privatpersoner, så faller det utanför vad en konsumentvägledare kan bistå med.

Ring 0910 – 73 50 00 och begär att få prata med konsumentvägledningen.

Kontaktperson

Konsumentvägledning
Skellefteå kommun
Telefon: 0910 – 73 50 00