Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

God man, förvaltare, förmyndare

Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer.

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga, barn under 18 år samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen hjälper dig som bor i Robertsfors, Umeå, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, eller Vännäs kommun. Vi svarar på frågor om gode män, förvaltare och barns pengar.

För mer information

Besök överförmyndarnämndens hemsida (extern-länk)