Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd – vad är det?

Ekonomiskt stöd är ett behovsprövat stöd. Din rätt till ekonomiskt stöd utreds av socialsekreterare vid kommunens socialförvaltning.

Vem som har rätt att få ekonomiskt bistånd framgår av socialtjänstlagen.

I princip har man inte rätt till ekonomiskt bistånd om man har pengar på banken eller andra tillgångar. Det betyder också att man i första hand ska söka de generella förmåner och ersättningar som man kan få, t.ex. bostadsbidrag och föräldrapenning. Här kan du läsa mer om att söka Bostadsbidrag som man kan söka från det att man är 18 år. Socialtjänsten behöver uppgifter om alla ekonomiska förhållanden som har betydelse för ansökan, t.ex. inkomster, tillgångar och utgifter.

Under förutsättning att alla andra vägar har prövats och att man saknar egna pengar och tillgångar finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Vid arbetslöshet ställs krav på ett aktivt arbetssökande och att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga kopior på alla räkningar, kontoutdrag tre månader bakåt i tiden och kopia på din deklaration, lämna också in kopia på lönebesked, utbetalning från försäkringskassan och a-kassan. När din ansökan är komplett lämnas den till en socialsekreterare som har upp till tio dagars handläggningstid.

Prövning av ansökan

När din ansökan kommer in till oss görs alltid en ekonomisk utredning kring dina inkomster, utgifter och tillgångar. Men det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgöra om du kan få hjälp. Många faktorer vägs in, det sker alltid en individuell prövning. Att söka ekonomiskt bistånd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att själv försöka lösa din situation.

Alla i personalen har tystnadsplikt och uppgifterna om dig får inte lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Hur stort är stödet?

För beräkning av ekonomiskt bistånd tillämpas en riksnorm. Regeringen fastställer varje år en riksnorm som gäller i hela landet. Riksnormen innehåller posterna: livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift.

Till det ekonomiska biståndet räknas också boendekostnad, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt fackavgift. Till dessa kostnader söker man den faktiska utgiften mot uppvisande av kvitto eller annan verifikation. Möjlighet finns att ansöka om andra kostnader för den enskildes livsföring i övrigt t.ex. läkarvård, medicin, barnomsorg etc. Socialnämnden har utarbetade riktlinjer som gäller maxbelopp för ovanstående utgifter.

Socialtjänsten får också – om det finns särskilda skäl – beräkna kostnaderna till en både lägre och högre nivå än riksnormen.

Återkommande ansökningar

Då allt fler människor har behov av kontakt med socialtjänsten behöver vi din hjälp med att lämna fullständiga ekonomiska ansökningar för att vi ska kunna hålla vår handläggningstid på 10 dagar. Ansvaret ligger hos dig, då socialtjänsten inte längre har möjlighet att ringa och kontrollera ofullständiga uppgifter på grund av tidsbrist. Med anledning av detta har vi infört nya rutiner. Du kan läsa mer om vad en fullständig ansökan ska innehåll i dokumentet, Information om återkommande ansökningar för försörjningsstöd (pdf-dokument).

Kontakta oss

Vill du prata med en socialsekreterare kan du ringa växeln 0934-140 00, de har telefontid må, ti, to och fre mellan 8:30-9:30 eller ringa socialexpeditionen 0934-140 42.