Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

E-tjänst socialtjänsten

I Robertsfors kommun finns det en e-tjänst för socialtjänsten. Socialtjänstens medborgarsida medför en möjlighet till självservice via Internet dygnet runt. Här kan du ansöka om hjälp som faller inom ramen för LSS (lagen om stöd och service för funktionshindrade) och socialtjänstens försörjningsstöd. Du kan skicka säkra meddelanden till din handläggare och följa ditt ärende i beslutsprocessen. Du hittar inloggning längre ned på sidan.

För att kunna använda dig av e-tjänsten behöver du en viss utrustning.

  • Du behöver en dator med en webbläsare, antingen Explorer 8 eller senare eller Firefox 3.6 eller senare.
  • Datorn måste vara anslutet till internet, både trådlöst eller med kabel går bra.
  • E-legitimation med bankens säkerhetsprogram, det får du samtidigt som du skaffar e-legitimation

Hur du loggar in

För att logga in i tjänsten krävs att du har en e-legitimation.

För att komma till inloggningen klicka på följande länk: inloggning socialtjänstens medborgarsida (extern-länk)

Hur du skaffar e-legitimation

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser. Mer information om detta finns att läsa på Bank-ID (extern-länk) eller Skatteverket (extern-länk).

Vad händer när du sökt om en insats

Du kommer att kontaktas av en handläggare enligt de kontaktuppgifter som du lämnat på medborgarsidan.

Problem med att logga in

Om du får problem med att logga in vänder du dig i första hand till leverantören av din e-legitimation vars support kan hjälpa dig testa om legitimationen fungerar. De kan också hjälpa dig om du glömt din PIN-kod till inloggningen.

Mer information

Här kan du se hur medborgarsidan är uppbyggd innan du loggar in: Kort information medborgarsidan (PDF-Dokument)

Fler vanliga frågor med svar om e-tjänsten finner du under vanliga frågor / e-legitimation