Gläntan korttids

I Ånäset finns Gläntans korttidsboende med 12 rum som ska göra det lättare för dig som äldre att bo kvar i hemmet och för att skapa flexibilitet inom kommunens äldreomsorg. Vi arbetar för att bibehålla och förbättra din enskilda förmåga och funktion att klara vardagen med eller utan hemtjänst.

Beslut om korttidsvistelse innebär:

  • Att ge tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem.
  • Att ge din närstående avlösning i omsorgsarbetet.
  • Att ge stöd medan du väntar på ett erbjudande om lägenhet på äldreboende.
  • Att göra bedömningar och vara en rehabiliteringsresurs.
  • Att ta emot utskrivningsklara från sjukvården för god omvårdnad och rehabilitering inför hemgång.
  • Palliativ vård

Personal

Undersköterska, vårdbiträde och rehabassistent svarar för daglig omvårdnad av gästen.

Kontaktombud

Alla som vistas på Gläntan får ett kontaktombud. Kontaktombudets uppgift är att vara den närmaste vårdaren för gästen och vara en viktig länk vid olika kontakter.

Genomförandeplan

Alla gäster ska ha en upprättad genomförandeplan. För att värna om gästens självbestämmande och integritet gör kontaktombudet tillsammans med gästen en individuell planering av stöd som den enskilde har behov av.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på Gläntans korttids har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

Läkemedelskostnader betalas av gästen.
Patientavgift vid läkar- och tandläkarbesök betalas av gästen. Om patientavgiften ej erläggs vid besöket skickar landstinget räkning.

Kontaktperson

Korttidsboendet Gläntan
Idtrottsvägen 6
915 34 Ånäset

Kontakter:
Kontaktombud och Grupp :       0934-142 63 eller 0934-142 64
Arbetsterapeut:                            0934-142 62
Sjukgymnast:                                 0934-142 62
Sjuksköterska:                               0934-142 61
Chef Anita Hedlund:      0934-142 60

Senast uppdaterad: 19 maj 2017, 12:03:50