Korttids med växelvis vistelse

Om du tillfälligt behöver bo utanför din hemmiljö kan du ansöka om och beviljas plats. Korttidsvistelse är en insats som äldreomsorgen erbjuder för att öka tryggheten för äldre i Robertsfors Kommun och vara ett komplement till ditt hem. Det finns 12 platser på Gläntans korttids i Ånäset. Omsorgs- och vårdbehovet tillgodoses dygnets alla timmar.

I undermenyn kan du läsa mer om Gläntans korttidsboende.

Ansökan

I korttidsvistelseverksamheten förekommer begreppen korttidsvistelse och växelvård. Du ska kontakta kommunens biståndshandläggare när du vill ansöka om korttidsvistelse eller växelvårdsplats.

Korttidsvistelse beviljas för tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Växelvård är när den enskilde vistas växelvis i hemmet och på korttidsvistelse. Insatsen kan ses som ett stöd till de närstående som vårdar. Växelvården kan beviljas upp till 2 veckor i månaden, vilket kan vara växelvis en vecka i taget eller två veckor i taget.

Din ansökan om bistånd kan vara muntlig eller skriftlig. Ansökningsblankett finns att göra på webben, Ansökan om korttidsvistelse/särskilt boende (extern-länk).

Vad händer sedan?

Biståndshandläggaren träffar dig för att tillsammans gå igenom din situation. Därefter görs en individuell bedömning om vilken hjälp och stöd du kan få. Beslut om bistånd meddelas inom maximalt 30 dagar från och med ansökningsdatum. Av biståndsbeslutet framgår vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan

Överklagan

Om du inte har fått det bistånd du ansökt om har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och ha kommit in till socialutskottet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Överklagan kan endast göras av den person som beslutet angår. Behöver du fler upplysningar eller hjälp med överklagan kan du vända dig till din biståndshandläggare. Läs mer om överklagan (pdf-dokument).

Kostnad

155 kr/dygn (2018).

Kontaktperson

Avgiftshandläggare

Carola Pettersson

Telefon: 0934-140 34

carola.pettersson@robertsfors.se

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8:30-9:30

0934-140 93

0934-141 30