Bergmästargatans gruppbostad

Bergmästargatans trevliga gruppbostad ligger i centrala Robertsfors och uppfördes på 70-talet som ett flerbostadshus, men byggdes om 1994 till ett behovsprövat boende. Boendet har två våningsplan med hiss och trappor och består av fem fullvärdiga lägenheter. På nedre plan finns ett gemensamhetsutrymme för trevliga middagar och andra sociala aktiviteter.

Tillgänglighet till sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, samt läkarresurs finns att tillgå. Personal som står dig i tjänst arbetar för att du ska ges möjlighet att behålla din identitet och känna att du har en meningsfull vardag och goda levnadsvillkor. Du blir tilldelad ett kontaktombud som fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Tillsammans utformar ni en individuell genomförandeplan så att självbestämmande och integritet kan värnas. All personal omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde.

Kontaktperson

Ansökan om boende för vuxna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telenr: 0934-142 20

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.