Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Bäckvägens gruppbostad

Bäckvägens gruppbostad öppnade 1992 och ligger vackert beläget vid Rickleån i Robertsfors med promenadstråk kring platsen. Gruppbostaden är ett enplanshus och består av fem fullvärdiga lägenheter på ca. 40m2?. I anslutning till lägenheterna finns ett stort gemensamhetsutrymme där trevliga middagar och andra sociala aktiviteter erbjuds.

Besöksförbudet på våra gruppbostäder Bergmästargatan och Bäckvägen upphör  from 2020-06-22.Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Tillgänglighet till sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, samt läkarresurs finns att tillgå. Personal som står dig i tjänst arbetar för att du ska ges möjlighet att behålla din identitet och känna att du har en meningsfull vardag och goda levnadsvillkor. Du blir tilldelad ett kontaktombud som fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Tillsammans utformar ni en individuell genomförandeplan så att självbestämmande och integritet kan värnas. All personal omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde.

Kontaktperson

Ansökan om boende för vuxna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.