Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Lövlundens äldreboende

 

Lövlundens äldreboende byggdes 2007 och ligger vackert beläget vid Rickleån i Robertsfors med promenadstråk kring platsen. Lövlunden är ett äldreboende med 48 lägenheter fördelat på två hus, varav det ena är ett boende för personer med demenssjukdom. Samtliga lägenheter är försedda med egen wc/dusch och pentry. I lägenheterna finns möjlighet att koppla in telefon, TV och internet. Lägenheterna ligger i anslutning till ett gemensamt dagrum. Varje lägenhet är utrustad med säng inkl madrass, sängbord, taklampor, tavellist och larmfunktioner, i övrigt får du möblera och inreda som du själv önskar.

Beslut har fattats att införa besöksförbud på våra särskilda boenden för äldre och korttidsvistelse Gläntan from 2020-03-24. Undantag är vid vård i livets slut och in och ut flyttningar.

Aktiviteter

En gemensam och förutsebar aktivitet/dag samt minst en enskild aktivitet med boende utifrån genomförandeplan.  Bingo, gruppgymnastik, högläsning

Personal

Lövlundens personal består av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Samtliga står dig i tjänst, där värdighet och välbefinnande ligger till grund i den dagliga omvårdnaden. Vi arbetar med en personcentrerad omvårdnad som handlar om att se dig som människa bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteenden. Som enskild individ ska du ges möjlighet att behålla din identitet och känna att det är en meningsfull vardag. Läkarresurs finns att tillgå.

Kontaktombud

När du flyttar till en av lägenheterna på Lövlundens äldreboende blir någon av omvårdnadspersonalen ditt kontaktombud. Kontaktombudet fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Kontaktombudet är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras eller om du har frågor, särskilda önskemål och förväntningar.

Genomförandeplan:

Någon av de första veckorna hjälps du och ditt kontaktombud åt att planera hur det individuella stödet ska utformas, det skrivs ned i en så kallad genomförandeplan så att samtlig personal kan ta del av det och den enskildes självbestämmande och integritet kan värnas.

Tystnadsplikt:

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader:

Hyreskostnaden varierar bland dem olika äldreboendena. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.

För närmare information om avgift och andra kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontaktperson

Lövlunden Hus 1:
Boendechef    0934-143 24
Fax                                                             0934-140 79

 

Avdelningar:
Säljen                                                       0934-143 31
Aspen                                                       0934-143 32
Rönnen                                                    0934-143 33
Sjuksköterska                                         0934-143 39
Nattpersonal 070-3396829
Nattpersonal 070-3396928

Arbetsterapeut 0934-142 92
Fysioterapeut 0934-142 92

Lövlunden Hus 2:
Boendechef                 0934-140 70
Fax                                                            0934-140 79

 

Avdelningar:
Häggen                                                    0934-143 34
Björken                                                    0934-143 35
Viden                                                        0934-143 36
Sjuksköterska                                         0934-142 26
Nattpersonal 070-3396917
Nattpersonal 070-3397976

Arbetsterapeut 0934-142 92
Fysioterapeut 0934-142 92

Lövlunden
Bäckvägen 3
915 32 ROBERTSFORS

Tfn 0934-140 70, fax 0934-140 79