Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Edfastgården

Edfastgårdens mysiga äldreboende ligger i centrala Robertsfors. Äldreboendet består av 24 lägenheter varav 8 lägenheter är för personer med demenssjukdom.  Samtliga lägenheter är försedda med egen wc/dusch och pentry. I lägenheterna finns möjlighet att koppla in telefon och TV och alla lägenheter ligger i anslutning till ett gemensamt dagrum. Varje lägenhet är utrustad med säng inkl madrass, sängbord, taklampor, tavellist och larmfunktioner, i övrigt får du möblera och inreda som du själv önskar.

Beslut har fattas att införa besöksförbud på våra särskilda boende för äldre och korttidsvistelse Gläntan from 2020-03-24. Undantag är vård i livets slut och in och ut flyttningar.

Aktiviteter

En gemensam och förutsebar aktivitet/dag samt minst en enskild aktivitet med boende utifrån genomförandeplan. Bingo, gruppgymnastik, högläsning.

Personal

Edfastgårdens personal består av kompetenta undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Samtliga står dig i tjänst, där värdighet och välbefinnande ligger till grund i den dagliga omvårdnaden. Vi arbetar med en personcentrerad omvårdnad som handlar om att se dig som människa bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteenden. Som enskild individ ska du ges möjlighet att behålla din identitet och känna att det är en meningsfull vardag. Läkarresurs finns att tillgå.

Kontaktombud

När du flyttar till en av lägenheterna på Edfastgårdens äldreboende blir någon av omvårdnadspersonalen ditt kontaktombud. Kontaktombudet fungerar som en länk mellan dig, personalgruppen och anhöriga. Kontaktombudet är den du vänder dig till om ditt behov av stöd förändras eller om du har frågor, särskilda önskemål och förväntningar.

Genomförandeplan

Någon av de första veckorna hjälps du och din kontaktperson åt att planera hur det individuella stödet ska utformas, det skrivs ned i en så kallad genomförandeplan så att samtlig personal kan ta del av det och den enskildes självbestämmande och integritet kan värnas.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikt gäller även efter avslutad anställning.

Avgifter och kostnader

Hyreskostnaden varierar bland de olika äldreboendena. Kostnader för mat tillkommer och även en omsorgsavgift som varierar beroende på din sammanlagda inkomst. Läkemedelskostnader betalas av dig samt läkar- och tandläkarbesök.

För närmare information om avgift och andra kostnader kontakta avgiftshandläggare på: 0934-140 34.

Kontaktperson

Edfastgården
Inre Ringvägen 43
915 31 ROBERTSFORS

Tfn 0934-140 50, fax 0934-140 53

Kontaktuppgifter:
Boendechef: 0934-140 50
Fax 0934-140 53

 

Avdelning:
Prästkragen     0934-140 55
Skogsstjärnan  0934-140 58
Blåklockan       0934-140 51

Mobiltelefon: 070-6553416, 070-6550627

Sjuksköterska 0934-140 56
Arbetsterapeut 0934-142 92
Fysioterapeut 0934-142 92