Tisdagskaffet

Mötesplatsen finns för dig som är senior och bor hemma och vill få en stunds social samvaro med kaffe och fika.

När: Varannan tisdag (8-9 gånger/termin).

Plats: Församlingshemmet i Robertsfors.

Datum ht-19: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 och 10/12

Tid: 13.00-15.00.

Fika till självkostnadspris.

Ingen föranmälan.

Tisdagskaffet arrangeras av Robertsfors kommun i samarbete med ABF, Robertsfors och bemannas med frivilliga.

Kontaktperson

Elisabeth Harnerud
Telefon: 0934-142 67
E-post: ehd@robertsfors.se

Dokument: