Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Anhörigstöd

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara sin vardag.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller stöttar en annan människa. För en del är det ett tillräckligt stöd att veta att någon ringer och frågar hur man mår med jämna mellanrum, andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras. Tanken är att detta skall ge ökad livskvalitet både för den anhörige och för den som får hjälp

Vissa av dessa stödformer måste ansökas om hos en biståndshandläggare

Vill du veta mer eller behöver stöd och råd är du välkommen att ringa till biståndshandläggare via växeln: 0934-140 00.

I de bifogade broschyrerna kan du också läsa mer om anhörigstödet och du hittar olika exempel på former av stöd.

Verksamheten är ett samarbete mellan:

  • Svenska Kyrkan
  • Röda Korset,
  • PRO,
  • SPF
  • RPG
  • Robertsfors Vårdcentral
  • Socialförvaltningen Robertsfors kommun