Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet för att öka äldres trygghet. Kommunens biståndshandläggare kommer att erbjuda dig som fyllt 80 år och som inte har stöd av hemtjänst, ett frivilligt och kostnadsfritt hembesök.

Hembesöket innebär att man  samtalar om trivsel, trygghetskänsla, boende, hälsa, säkerhet och annat som kan påverka din vardag. Du får information om hur man bland annat kan förebygga olyckor i hemmet och information om vart man kan vända sig med olika frågor.

Vi ser fram emot att träffa dig.

Senast uppdaterad: 20 december 2013, 09:33:46