Träffpunkter för äldre

Träffpunkten är en mötesplats för dig som är pensionär och har hemtjänstinsats. Detta är en plats för dig som vill tillgodose ditt behov av meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi erbjuder aktivitet och gemenskap där aktiviteterna är givna utifrån önskemål.  Aktiviteterna kan bestå av t.ex. bingo, olika spel, rörelseträning etc,  samt olika teman som vi planerar i gruppen.  Vi fikar och äter lunch tillsammans, där skratt och härliga samtal präglar våra träffar.

Träffpunkten Ånäset

Nysätragården
Tisdagar 10.00-13.30
Deltagare ca 10-12 st
Ledare: Hemtjänstpersonal

Träffpunkten Robertsfors

Edfastgården  i stora matsalen
Onsdagar 10.00-13.30
Deltargare ca 10-12 st
Ledare: – Hemtjänstpersonal

Kostnad

Lunch 56 kr/person  (2015)
Fika 20 kr/person
Färdtjänst 25 kr enkel resa  (2016)

Gruppansvarig för Ånäset och Robertsfors:

Anki Andersson 070-301 61 74
Enhetschef, södra distriktet 0934-140 47 (Träffpunkten Robertsfors)
Enhetschef, Norra distriktet 0934-142 82 (Träffpunkten Ånäset)

Senast uppdaterad: 4 januari 2016, 09:16:11

Kontaktperson

Anki Andersson
070-301 61 74

Enhetschef, södra distriktet 0934-140 47 (Träffpunkten Robertsfors)

Enhetschef, Norra distriktet 0934-142 82 (Träffpunkten Ånäset)