Tillväxtutskottet

Tillväxtutskottet beslutar om finansiella insatser och stöd när det gäller projektarbeten för att stimulera näringsliv, lokal utveckling, inflyttning och marknadsföring. Utöver detta ansvarar Tillväxtutskottet för strategi- och inriktning av tillväxtarbetet i Robertsfors kommun.

Tillväxtutskottet består av Ordförande i kommunstyrelsen Patrik Nilsson och vice Ordförande i kommunstyrelsen Lars Bäckström. Dessa fattar beslut i frågor som lyfts där. Som föredragande tjänstemän ingår kommunchef och koncernstrateg. 

Kontaktperson

Kommunalråd

Patrik Nilsson

Telefon: 0934 - 140 08

pnn@robertsfors.se

Oppositionsråd

Lars Bäckström

Telefon: 0934-142 09

fvlbm@robertsfors.se

Kommunchef

Karin Ahnqvist

Telefon: 0934 - 140 07

Mobil: 070-550 96 09

karin.ahnqvist@robertsfors.se