Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
RUSA-logo

RUSA

RUSA är ett projekt som drivs av Robertsfors kommun och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). RUSA står för ”Robertsfors kommun utvecklar i samverkan arbetshälsa”.

Bakgrund

I Robertsfors kommun har vi höga och ökande sjuktal, folkhälsofaktorer som bidrar till lägre medellivslängd, ökad ohälsa samt kompetensförsörjningsbrist hos flera arbetsgivare. RUSA-projektet avser att, med fokus på arbetshälsa inom den egna organisationen, bidra till kommunens arbete med att motverka och förebygga dessa negativa hälsotrender. Genom samverkan mellan offentlig sektor, företagshälsovården och andra aktuella aktörer vill projektet hitta och prova modeller och verktyg för att främja arbetshälsa, förebygga att de anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa. Projektet riktar sig till anställda inom Robertsfors kommun med förhoppningen om att det arbete som görs inom kommunen som organisation i en förlängning kan skapa ”ringar på vattnet” och spridas ut i lokalsamhället och på så sätt också påverka folkhälsan.

Mer information om deltagande i ESF-projektaktiviteter, ladda då ner följande dokument: Uppdaterad information om deltagarregister, ESF och SCB

En kan nå RUSA genom projektledarna (som ni kan se nedanför) alternativt genom: rusa [at] robertsfors [dot] org

 

English summary

Within Robertsfors municipality, we see negative trends with high sickness, long-term sick leave, poor public health and lack of labour supply. Focusing on occupational health, the RUSA project aims to counteract and prevent these negative health trends.

The aim of the project is that Robertsfors Municipality, in cooperation with public sector, the local occupational health service and other relevant collaborators, shall identify and test sustainable models and tools, in order to promote occupational health, prevent illness, shorten the duration of rehabilitation and contribute to employees to a lesser extent needs to leave the labour market as a result of illness.

The participants of the project are employees of Robertsfors Municipality with the ambition that the experiences made may create a ”ripple effect” onto the public health of the  local community.

it is possible to contact the project leaders through the following adress: rusa [at] robertsfors [dot] org

Nyheter:

Den ojämställda stressen

2019-08-20 11:32

En föreläsning om brödsmulorna som ligger kvar på bordet. Tvätten som aldrig tvättar, viker och lägger sig i rätt byrålåda själv. Alla de där födelsedagarna som ingen minns, gympasäckar som ska packas. Helhetsperspektivet och projektlederiet. Om varför individuella hanteringsstrategier inte räcker när det är hela samhället som är skevt. Om utmattningens orimliga konsekvenser och vad vi behöver göra nu!

Plats: Centrumhuset, Biografen/teatern
Datum: Torsdag 12 september 2019
Tid: Kl. 14:00 – 16:00

Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till anställda i Robertsfors kommun som organisation men kommer också i mån av plats öppnas upp för allmänheten.
Anmälan:  Klicka här
eller via mejl till rusa [at] robertsfors [dot] org

Kontakt: Vid frågor eller hjälp med anmälan, kontakta Projekt RUSA på mejl rusa [at] robertsfors [dot] org eller telefon 070-6950193

Sandra Lindström leg. psykolog och föreläsare.
Drivs av ett stort engagemang och intresse för frågor om jämställdhet, feminism och genus. Har särskilt fokus på frågor kopplat till makt, kön, relationer och föräldraskap.Har jobbat inom ett flertal verksamheter som psykiatrisk öppenvård, barn och ungdomspsykiatri, elevhälsa och företagshälsovård. I nuläget pågår hennes specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot arbetsmiljö.

Balansera stressen

2019-08-20 11:25

- En föreläsning i två delar om hälsa och hållbarhet med fokus på stress, stressbalans i vardagen och friluftslivets påverkan på folkhälsan. Sker i samband med SEE Hållbarhetsveckan 2019.

Vad är stress? Vad kan vi göra för att balansera den både i arbetslivet och på fritiden? Vilken inverkan har naturupplevelser på vår psykiska och fysiska hälsa och vårt välbefinnande? Det är exempel på frågor vi reder ut under dagen tillsammans med våra föreläsare Stina Hallström, leg. psykolog och en av två projektledare för Projekt RUSA som driver arbetshälsofrågor i Robertsfors kommun och Mikael Pettersson från Länsstyrelsen Västerbotten. Mikael är Friluftslivssamordnare och LONA-handläggare och arbetar strategiskt och stödjande med friluftsliv i länet.

Datum: Tisdag den 17 september 2019
Tid: Föreläsningen körs vid två tillfällen under dagen:

Eftermiddagspasset kl. 13:00 – 16:00
Kvällspasset kl. 18:00 – 21:00

Obs! Samma innehåll vid båda tillfällena

Plats: Biografen/teatern, Centrumhuset Robertsfors

Anmälan: Klicka här för anmälan
För anställda i Robertsfors kommun återfinns länken även på intranätet.

Kontakt: Vid frågor eller hjälp med anmälan, kontakta Projekt RUSA via mejl rusa [at] robertsfors [dot] org eller telefon 070-6950193

Kontaktperson

Projektledare RUSA

Lisa Söderström

Mobil: 070-695 01 93

lisa.soderstrom@robertsfors.se

Projektledare RUSA

Stina Hallström

Mobil: 070-695 01 90

stina.hallstrom@robertsfors.se