RUSA

RUSA är ett projekt som drivs av Robertsfors kommun och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). RUSA står för ”Robertsfors kommun utvecklar i samverkan arbetshälsa”.

Bakgrund

I Robertsfors kommun har vi höga och ökande sjuktal, folkhälsofaktorer som bidrar till lägre medellivslängd, ökad ohälsa samt kompetensförsörjningsbrist hos flera arbetsgivare.

RUSA-projektet avser att, med fokus på arbetshälsa inom den egna organisationen, bidra till kommunens arbete med att motverka och förebygga dessa negativa hälsotrender.

Genom samverkan mellan offentlig sektor, företagshälsovården och andra aktuella aktörer vill projektet hitta och prova modeller och verktyg för att främja arbetshälsa, förebygga att de anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa samt förkorta och trygga rehabiliteringsprocessen. Projektet riktar sig till anställda inom Robertsfors kommun med förhoppningen om att det arbete som görs inom kommunen som organisation i en förlängning kan skapa ”ringa på vattnet” och spridas ut i lokalsamhället och på så sätt också påverka folkhälsan.

Inspirationsföreläsningar

I samband med Hållbarhetsveckan kommer RUSA genomföra en inspirationsföreläsning för anställda inom Robertsfors kommun samt för dem som ej är anställda av kommunen. Föreläsningen reder ut kunskapsläget om stillasittande och fysisk aktivitet. 

Föreläsare är Viktoria Wahlström Leg. Sjukgymnast och Doktorand vid Umeå Universitet.

Viktoria har tidigare arbetat kliniskt som sjukgymnast, samt arbetat med rehabilitering, arbetsmiljö och hälsopromotion. Viktoria studerar i sitt doktorandprojekt stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljöer.

Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till anställda i Robertsfors kommun men kommer också i mån av plats vara öppen för allmänheten.

Datum: Torsdag den 20 september
Tid: 15.30-17.00
Plats: Centrumhuset, Diamanten, Trädgårdsgatan 4, 915 31 Robertsfors
Sista anmälningsdag:  Måndag 17 september

Anmälan till inspirationsföreläsning för anställda i Robertsfors Kommun:  (Anmälan-anställd)

Intresseanmälan till inspirationsföreläsning för icke anställda i organisationen Robertsfors Kommun: (Anmälan-ickeanställd)

 

EU_flag_EurSocfund_f

Kontaktperson

Projektledare RUSA

Lisa Söderström

Mobil: 070-695 01 93

lisa.soderstrom@robertsfors.se

Projektledare RUSA

Stina Hallström

Mobil: 070-695 01 90

stina.hallstrom@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 11 september 2018, 14:20:58