RUSA-logo

RUSA

RUSA är ett projekt som drivs av Robertsfors kommun och medfinansieras av ESF (Europeiska socialfonden). RUSA står för ”Robertsfors kommun utvecklar i samverkan arbetshälsa”.

Bakgrund

I Robertsfors kommun har vi höga och ökande sjuktal, folkhälsofaktorer som bidrar till lägre medellivslängd, ökad ohälsa samt kompetensförsörjningsbrist hos flera arbetsgivare. RUSA-projektet avser att, med fokus på arbetshälsa inom den egna organisationen, bidra till kommunens arbete med att motverka och förebygga dessa negativa hälsotrender. Genom samverkan mellan offentlig sektor, företagshälsovården och andra aktuella aktörer vill projektet hitta och prova modeller och verktyg för att främja arbetshälsa, förebygga att de anställda tvingas lämna arbetslivet till följd av ohälsa. Projektet riktar sig till anställda inom Robertsfors kommun med förhoppningen om att det arbete som görs inom kommunen som organisation i en förlängning kan skapa ”ringar på vattnet” och spridas ut i lokalsamhället och på så sätt också påverka folkhälsan.

Mer information om deltagande i ESF-projektaktiviteter, ladda då ner följande dokument: Uppdaterad information om deltagarregister, ESF och SCB

En kan nå RUSA genom projektledarna (som ni kan se nedanför) alternativt genom: rusa [at] robertsfors [dot] org

 

English summary

Within Robertsfors municipality, we see negative trends with high sickness, long-term sick leave, poor public health and lack of labour supply. Focusing on occupational health, the RUSA project aims to counteract and prevent these negative health trends.

The aim of the project is that Robertsfors Municipality, in cooperation with public sector, the local occupational health service and other relevant collaborators, shall identify and test sustainable models and tools, in order to promote occupational health, prevent illness, shorten the duration of rehabilitation and contribute to employees to a lesser extent needs to leave the labour market as a result of illness.

The participants of the project are employees of Robertsfors Municipality with the ambition that the experiences made may create a ”ripple effect” onto the public health of the  local community.

it is possible to contact the project leaders through the following adress: rusa [at] robertsfors [dot] org

Nyheter:

Inspirationsföreläsning 20 september

2018-10-15 15:34

I samband med Hållbarhetsveckan bjuder RUSA in till en inspirationsföreläsning som reder ut kunskapsläget om stillasittande och fysisk aktivitet. 

Föreläsare är Viktoria Wahlström Leg. Sjukgymnast och Doktorand vid Umeå Universitet.

Viktoria har tidigare arbetat kliniskt som sjukgymnast, samt arbetat med rehabilitering, arbetsmiljö och hälsopromotion. Viktoria studerar i sitt doktorandprojekt stillasittande och fysisk aktivitet i kontorsmiljöer.

Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till anställda i Robertsfors kommun men kommer också i mån av plats vara öppen för allmänheten.

Datum: Torsdag den 20 september
Tid: 15.30-17.00
Plats: Centrumhuset, Diamanten, Trädgårdsgatan 4, 915 31 Robertsfors
Sista anmälningsdag:  Måndag 17 september

Anmälan till inspirationsföreläsning för anställda i Robertsfors Kommun:  Stängd

Intresseanmälan till inspirationsföreläsning för icke anställda i organisationen Robertsfors Kommun: Stängd

 

Kontaktperson

Projektledare RUSA

Lisa Söderström

Mobil: 070-695 01 93

lisa.soderstrom@robertsfors.se

Projektledare RUSA

Stina Hallström

Mobil: 070-695 01 90

stina.hallstrom@robertsfors.se