Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Lokal utveckling

I Robertsfors kommun arbetas det kontinuerligt med lokal utveckling inom olika sektorer. Under 2014 arbetas det fram nya planer för RUS, RSP och RUR. Mer information kommer. Nedan kan ni se utkastet från Robertsfors för RUR – regionalt utvecklingsråd.

Byautvecklingsrådet i Robertsfors kommun är ett ideellt arbetande, opolitiskt samverkansorgan för byarna och tätorterna i Robertsfors kommun. Byautvecklingsrådet har till uppgift att:

  • vara en kontaktlänk mellan byarna/tätorterna. 
  • vara byarnas språkrör visavi kommunala och andra myndigheter i gemensamma frågor.
  • verka för en fördjupad bydemokrati genom att ansvar och resurser förs ut till byaråden.
  • medverka till att samhällsservice bibehålls och utvecklas i byarna.
  • verka för byasamarbete inom områden som t ex utbildning och turism.
  • stimulera byaråden att delta i Bygderådsutbildning och byautveckling