Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Projekt

Under senare år har ett stort antal verksamheter kunnat utvecklas med stöd av extern finansiering via EU-projekt och andra externa källor. Därigenom har såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor tillförts utvecklingsmedel.

Pågående projekt:

- Destination Umeåregionen (Dest). Syftet är att utveckla Umeåregionen som destination, genom att öka kunskapen om destinationsarbete och marknadens villkor, öka utbudet av produkter, stärka samverkan och öka destinationens tillgänglighet. Målet är att öka tillväxten i turistnäringen.

Kontaktperson

Kommunchef

Anders Persson

Telefon: 0934 - 140 07

anders.persson@robertsfors.se