logo-DUA

DUA – En väg in

Hej!

Är du ungdom?

Vill du ha en aktivitet?

Vet du någon som bara sitter hemma?

Maila eller ring oss!

”Delegationen för unga till arbete” (DUA) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag lokalt. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Robertsfors kommun och Arbetsförmedlingen har skrivit på en lokal överenskommelse för att tillsammans arbeta med ungdomsarbetslösheten. För detta har de två myndigheterna funktionen ”En väg in” och arbetsmetoden ”DUA-möten”. ”En väg in” är en kontaktmöjlighet för ungdomar, föräldrar, bekanta och så vidare där de kan komma i kontakt med dessa myndigheter och få hjälp med sitt ärende. Det går alltid att nå ”En väg in”, antingen på telefon under dagtid eller på mail (se kontaktuppgifterna nedanför).

DUA-möten är en arbetsmetod mellan Arbetsförmedlingen och Robertsfors kommun där målet är att
underlätta för ungdomar att komma i arbete, praktik eller utbildning. Under ett DUA-möte arbetar de två myndigheterna tillsammans för att finna lämpliga insatser för individen på ett sätt som är effektivare än om de arbetar var för sig.

 

Skulle du vilja ha en aktivitet eller känner du någon som skulle behöva en aktivitet?
Hör av er till ”En väg in” så ska vi tillsammans hitta en bra lösning!
Mail: unga [at] robertsfors [dot] se
Tel: 0934-14116 dagtid, om ni mot förmodan inte når fram så knappa in till telefonisten för att de ska ta ett enkelt meddelande. Då återkommer vi så snabbt som möjligt.

Kontaktperson

En väg in

Mail: unga@robertsfors.se

Tel: 0934-14116

Senast uppdaterad: 20 april 2017, 18:06:04