Facebook_cover

Ung & Framåt

Hälsofrämjande verksamhet som hjälper folkbokförda ungdomar mellan 15-25 att komma ut i sysselsättning.

Ung & Framåt är ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Ung och framåt är en hälsofrämjande verksamhet som ska motverka den onda spiralen för hemmasittande ungdomar i kommunen. Isolering, avsaknad av motivation och framtidstro, dålig dygnsrytm och olika missbruk är vanligt förekommande hinder för den här målgruppen.Några är redan inskrivna på försörjningsstöd och större andelen riskerar att hamna där i framtiden.Denna målgrupp står långt ifrån arbetsmarknaden och studier varpå behovet av extra stöd är stort.

Ung & Framåt är en startplats för personer som i framtiden önskar att närma sig studier och/eller arbetsliv men kan även vara ett stöd för ungdomar som redan har insatser exempelvis hos Arbetsförmedlingen. Alla ungdomar som saknar sysselsättning i åldrarna 15-25 år är välkomna att delta i projektet.

Zorica Grubor, projektledare
zorica [dot] grubor [at] robertsfors [dot] se
072-210 84 52
www.ungochframat.se
Instagram @ungochframat