Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Projekt för att utveckla samarbetet med företag

Fungerar som smörjmedel mellan arbetsgivare och utrikesfödda för att effektivisera arbetet och redan vid introduktionen minska risken för missförstånd.

Robertsfors kommun har erhållit statsbidrag från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) under år 2018-2019. Dessa medel finansierar ett projekt som syftar till att förstärka samverkan mellan företagen i kommunen, Robertsfors kommun och Arbetsförmedlingen för att på så vis skapa modeller för framtida introduktioner och underlätta för att fler nyanlända och individer långt från arbetsmarknaden ska komma i studier eller arbete.

För närvarande är introduktioner av dessa målgrupper undermåliga, vilket resulterar i att arbetsgivarna måste lägga förhållandevis mycket energi på detta samtidigt som arbetsmiljön för såväl de aktuella individerna samt för den ordinarie personalen riskerar att bli lidande. Detta har lett till en negativ bild gällande mottagandet av individer från Arbetsförmedlingen eller Robertsfors kommun. För att skapa en positiv utveckling ska projektledaren se över dessa introduktioner och vara ett handgripligt stöd. Samtidigt som introduktionerna förbättras ska även samverkan med företagen på lång sikt utvecklas.