Bruksam

Returmarknad som också fungerar som plattform för personer som vill närma sig arbete eller studier.

Bruksam är idag en verksamhet under projektet ASAP. Robertsfors kommun driver projektet med stöd från ESF (Europeiska socialfonden) och i samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet ska hjälpa individer att hitta Arbete, Studier, Aktiviter eller Praktik, därav namnet ASAP, som också kan tolkas som As Soon As Possible. Bruksam tar hand om kommunens överskott och gör det tillgängligt för kommunens verksamheter. På så sätt minskar behovet av att köpa nytt. Bruksam gör även överskottet tillgängligt för allmänheten och hjälper på så sätt till att skapa ett hållbart samhälle. De tar också emot allmänhetens överskott och gör det tillgängligt för återbrukare. Hos Bruksam finns det möjlighet för individer att erhålla insatser som ökar deras utsikter till arbete.

Målsättningen är att Bruksam från och med år 2019 ska ingå i ordinarie verksamhet inom arbetsmarknadsenheten.

Läs mer om Bruksam på deras hemsida genom att klicka på följande länk: (extern-länk)