Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Flera händer som lagts på varandra ses uppifrån. Under händerna papper och en laptop.

TIR

TIR (Tillväxt i Robertsfors) är ett projekt i Robertsfors för dig som är arbetslös och för dig som söker arbetskraft. Kommunen driver projektet med stöd från ESF (Europeiska socialfonden) och i samarbete med arbetsförmedlingen.

TIR (Tillväxt i Robertsfors) arbetar för att minska antalet långtidsarbetslösa i Robertsfors kommun och samtidigt utreda och möta efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare. 

TIR kan hjälpa dig som är arbetslös med:

 • Stöd att hitta jobb, utbildning eller praktik.
 • Hjälp att utforma ansökningshandlingar.
 • Delta i aktiviteter som ökar din chans till jobb.
 • Kontakt med möjliga arbetsgivare och utbildningsarrangörer.
 • Analysera och validera dina kompetenser.
 • Personlig handledning och stöd.
 • Språkträning
 • Delta i utbildningar och seminarier som anpassats efter dina behov.
 • Hjälp att utforma handlingsplaner för jobb eller studier.
 • Medverka och delta i utformningen av aktiviteter i projektet.
 • Delta i starten av verksamheter som stöttar kommunens utveckling.

EU-flaggan med text Europeiska SOcialfonden under.

Kontaktperson

Projektledare
Åsa Svanström
Telefon: 070-650 03 12
asa.svanstrom@robertsfors.se