ASAP

ASAP är ett projekt i Robertsfors för dig som är arbetslös. Kommunen driver projektet med stöd från ESF (Europeiska socialfonden) och i samarbete med arbetsförmedlingen. Projektet ska hjälpa dig att hitta Arbete, Studier, Aktiviter eller Praktik, därav namnet ASAP, som också kan tolkas som As Soon As Possible

Via arbetsförmedlingen kan du få en plats i ASAP, där får du:

  • Stöd att hitta jobb, utbildning eller praktik.
  • Hjälp att utforma ansökningshandlingar.
  • Delta i aktiviteter som ökar din chans till jobb.
  • Kontakt med möjliga arbetsgivare och utbildningsarrangörer.
  • Analysera och validera dina kompetenser.
  • Personlig handledning och stöd.
  • Delta i utbildningar och seminarier som anpassats efter dina behov.
  • Hjälp att utforma handlingsplaner för jobb eller studier.
  • Medverka och delta i utformningen av aktiviter i projektet.
  • Delta i starten av verksamheter som stöttar kommunens utveckling.

Vill du veta mer så kontakta Jan Paulsson 070-9984291, jan [dot] paulsson [at] robertsfors [dot] se

Kontaktperson

Jan Paulsson
070-9984291
jan.paulsson@robertsfors.se