Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Hand som pekar mot en datorskärm där en världskarta visas.

Näringsliv & Arbete

I Robertsfors kommun finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. Här finns redan idag cirka 900 företag, men vi ser gärna att det blir ännu fler.

Nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt. Detta är också grunden för att kunna utveckla välfärden. Om du vill vara med och bygga framtidens företag i Robertsfors kommun kan du alltid kontakta oss. Vi kan tipsa om kontakter och nätverk för stöd, utbildning och idéutbyten.

Näringslivet i Robertsfors kommun är starkt dominerat av tillverkningsindustri. Den långa traditionen ända från 1700-talets Bruksamhälle har genererat en gedigen kompetens inom verkstadsindustri. Här finns allt – högteknologi, elektronik, ytbehandling, gjuteri och verktygsindustri. Inom tillverkningsindustrin återfinns idag ca 20% av de sysselsatta i kommunen. Robertsfors kommun är också starkt präglad av jordbruksnäringen där ca 8% av de sysselsatta återfinns.

Under många år har Robertsfors kommun satsat på näringslivsfrågor. År 2011 var Robertsfors den kommun i Sverige där företagandet ökade mest, procentuellt sett.  Under de kommande fem åren ökade antal företag med 18,3% vilket är den största tillväxten av antalet företag i Västerbottens län. Den största arbetsgivaren är Robertsfors kommun med totalt 750 anställda. Största privata arbetsgivaren är JitMech med drygt 40 anställda.

Kontaktperson

Kommunchef

Anders Persson

Telefon: 0934 - 140 07

anders.persson@robertsfors.se

Näringslivansvarig

Olof Norberg

Telefon: 0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se