Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet

Kvalitetsförbättrande åtgärder i fibernätet medför kortare avbrott för 41 abonnenter i Norumsområdet med följande postadresser. Avbrotten kommer att ske under perioden 2018-02-09 08:00 – 10:00.

Brednoret, 91597 Bygdeå
Norra Sandåsen, 91597 Bygdeå
Norum, 91597 Bygdeå
Södra Norum, 91597 Bygdeå

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 10:09:59