Ungdomsdemokrati

Ungdomsdemokrati

Robertsfors kommun arbetar aktivt med ungdomsdemokratifrågor. Vi har idag ett aktivt ungdomsråd som träffar politiker och tjänstemän 5 ggr/år. Där lyfts frågor upp och diskuteras. Ofta kallas andra tjänstemän in för att svara på frågor som har uppstått. T ex frågor kring kollektivtrafik, skolmat m.m.

15-25

Robertsfors kommun driver sedan några år tillbaka ett samarbete med kommunen Machakos i Kenya. Ur det projektet har det vuxit fram en grupp ungdomar som arbetar, med stöd av tjänstemän och politiker, kring demokratifrågor, mänskliga rättigheter m.m. Gruppens kontaktperson är Magnus Hansson Robertsfors kommun.

Senast uppdaterad: 23 april 2014, 09:18:10