Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Ung i kommunen

Det är dagens ungdomar som bygger morgondagens Robertsfors. Därför vill Robertsfors kommun minska gapet mellan äldre och yngre så att våra unga får chansen att påverka sin framtid. Vi värnar alltid om våra unga och försöker vara extra ”på tå” när det gäller framtidsfrågor.

Vi har flera internationella projekt för ungdomar, ett aktivt förenings- och friluftsliv kombinerat med ungdomens hus, The Globe, där det finns möjlighet att vara dig själv för en stund.

Vi lyfter demokratifrågan till ett internationellt plan och har stora planer på att bli den kommun med flest valdeltagande ungdomar. Multisportarenan som byggdes sommaren 2013 är ett utmärkt exempel på medbestämmande där ungdomarna själva kom med idén och sedan fick vara med när projektet både planerades och förverkligades.

Att vara ung i Robertsfors är en utmaning. Att vara ung i Robertsfors är en möjlighet. Du har en trygg bas att stå på men också en fantastisk möjlighet att utvecklas här eller i resten av världen.