Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Lovaktiviteter 2018

Under 2018 betalar regeringen ut totalt 450 miljoner kronor till landets kommuner. Pengarna ska användas till gratis lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6 –15 år. Aktiviteterna kan vara inom idrott, kultur, friluftsliv eller liknande.

De föreningar och organisationer som är intresserade av att aktivera barn och unga under skolloven 2018 har nu möjlighet att ansöka om stöd för sina aktiviteter.

Aktiviteterna ska:

  • Anordnas under skolloven, V.44 eller jullov
  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande,
  • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Intresserad?

Vill ni vara med och skapa bra och meningsfulla skollov för barn och unga? Ansök genom att fylla i formuläret. Beslut tas löpande. Dock senast 20/10 för v.44 och 7/12 för jullov. Formulären hittar du här:  (extern-länk)