Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Bruksjarnvagen

Robertsfors Bruksmuseum

Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Hur lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån, blev Robertsfors Bruk. I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet, förvarade i ett restaurerat lokstall.

Bruksjärnvägen

Järnvägen började anläggas 1875 och fullföljdes 1899. Ångloksepoken var mycket kort eftersom banan elektrifierades redan 1900. Det betydde att Bruksjärnvägen i Robertsfors på den tiden var världens nordligaste smalspåriga elektrifierade järnväg! Spårvidden är 750 mm, vilket inte är så vanlig spårvidd i Sverige.

Från början var det järngods som transporterades från Robertsfors bruk till Sikeå hamn men då järnhanteringen upphörde inriktades transporterna mer och mer på virke och pappersmassa.

På 40- och 50-talen fraktades mest timmer via järnvägen. Den lades ner när flottningen i Rickleån upphörde 1961.

Idag finns ca 700 m räls och återuppbyggandet av lok och räls gjordes under 90-talet av en entusiastisk skara idealister så idag finns ett antal renoverade lok och vagnar att köra ut och visa upp.

Robertsfors Bruksmuseum är medlem i Ostriket.

Arbetarbostäderna 43:an och 42:an

Bostaden 43:an - Robertsfors brukBostaden 42:an - Robertsfors bruk

I bruksmiljön finns även restaurerade arbetarbostäder, varav de flesta ingår i bostadsrättsföreningen Bruksplatsen och är alltså privatägda. Bruksmusestiftelsen förfogar över två gårdar 42:an och 43:an. Gård 42 är den äldsta byggnaden på bruket. Den innehåller en lägenhet, kök och kammare, som visar ett arbetarhem under 30-50-talet. Det visas med hjälp av Bruksmuseets personal. Gård 43 disponeras sedan ett år tillbaka av Robertsfors hembygdsförening som använder den som mötes- och aktivitetslokalsamt café vissa tider under sommaren. Framför allt hålls den öppen under den stora ”Hembygdsdag på Bruket”,  tredje helgen i augusti och vid firandet av ”Lucia på Bruket” tredje helgen i december.

Museet-med-sittplatser_

Öppettider

Bruksmuseet håller öppet följande datum 2019.
6/6 – 30/8: Öppet alla dagar 10:00 – 16:00.
Loken körs: tisdagar, torsdagar och lördagar. Fyra avgångar per dag. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.

Priser

Gratis entré
Guidning ca 40 min för grupper över 10 personer: 700 kr
Guidning ca 40 min för grupper under 10 personer: 400 kr

Kontaktperson

Kontaktperson: Jan Paulsson
Telefonnummer: 070-998 42 91
jan.paulsson@robertsfors.se