Målinriktat kulturstipendium

Robertsfors kommuns målinriktade kulturstipendium på 10 000 kronor är ledigt för ansökan. Sista ansökningsdag 15 maj 2015. Beslut om vem som blir stipendiat tas i kommunstyrelsen den 26 maj och stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni.

Målinriktat kulturstipendium ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom litteratur, musik, konst, dans, foto, teater, konsthantverk och hembygdsverksamhet. Personer, mantalsskrivna eller har anknytning till kommunen samt grupper, föreningar eller organisationer som är verksamma i kommunen, är berättigade att söka. Ansökningsblankett finns att går att ladda hem, beställas på tel 0934 -14100 eller via mail mah [at] robertsfors [dot] se

Skicka ansökan per post eller mail

Robertsfors kommun
Magnus Hansson
Storgatan 13
915 81 ROBERTSFORS
0934-14007
mah [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 29 april 2015, 09:51:32