Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Bruksjarnvagen

Kultur

Robertsfors är av tradition en aktiv kulturkommun. Kulturen får individer att växa, och hela kommuner att växa. Här finns kulturella yttringar i alla riktningar. Från gamla hantverkstraditioner till heta rockgrupper. Kulturlivet i kommunen går till stora delar hand i hand med vår historia. Varje höst anordnas en stor kulturvecka där hela kommunen sjuder av olika kulturyttringar.

Föreningsbidrag

Robertsfors Kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar, stiftelser etc. Stödet avser vara en hjälp till självhjälp och kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. För mer information om bidrag som går att ansöka om besök sidan Föreningsbidrag .