Vandringsleder

Flottarstigen och Fiskestigen  - natur och kultur i förening

Flottarstigen och Fiskestigen följer Rickleån från Överklinten ända ner till mynningen vid havet. Flottarstigen är benämningen på leden från Överklinten till Robertsfors Bruk eftersom det  tidigare bedrevs flottning här.  När man passerat Robertsfors samhälle och Bruksmuseet övergår Flottarstigen  i den s k Fiskestigen. Den tar vandraren ner till naturreservatet Klubben där Rickleån mynnar ut i Bottenviken. Denna del av Rickleån har aldrig flottrensats och har kvar sin unika miljö helt oförstörd. Här har fiskare vandrat längs ån sedan århundraden och stigen har därför fått namnet Fiskestigen.

Hela vägen längs lederna erbjuds en lätt vandring utan större höjdskillnader i ett naturskönt område. Vid Åströmsforsen finns ett naturreservat, där man bl a kan hitta gul svärdslilja. En anan naturlig plats är Åknät, med riklig förekomst av liljekonvaljer. I Robetsfors samhälle finns Bruksmuseet som berättar om svunna tider. Här finns även en gammal Bruksjärnväg. Keramik- och textilverkstad finns längs Storgatan och mycket centralt i bruksområdet ligger även en 18-håls golfbana. Det finns också gott om fiskeplatser längs Rickleån. Förutom lax finns öring och harr samt förstås också gädda och abborre. Efter stigen finns på ett antal fina rastplatser vindskydd, grillplatser, bänkbord, torrtoaletter. Några platser har handikappanpassats med HWC och möjlighet att komma dit med rullstol. Efter ån finns fina fiskeplatser. Läs mer under fiske. Stigen ansluter också till två naturreservat, ”Klubben” vid Rickleåns mynning samt ”Åströmsforsen” vid Laxbacken.

Den del som utgör Flottarstigen är skapad för att användas under barmarksperioden. Något skidspår körs inte upp vintertid längs stigen. För den verklige naturälskaren är det ju dock möjligt att skida längs spåret t ex på Tegsnässkidor eller andra breda skidor som går att spåra med.