Rickleån

Rickleån – enligt mångas utsago ”Västerbottens bästa havsöringsälv!” Rickleån är ett givet besöksmål för den fiskeintresserade. Vattendraget startar i Stora Bygdeträsket (Skellefteå kommun) men har huvuddelen av sitt flöde inom Robertsfors kommun där den rinner genom jordbruksbygd och skogsmark.

Flottarstigen och Fiskestigen

Man kan följa ån från Överklinten ner till mynningen i Rickleå. Mellan Överklinten och Robertsfors vandrar man på den s k Flottarstigen som är den del av ån där flottning bedrevs fram till 60-talet. Från Robertsfors till Rickleåmynningen fortsätter man vandringen längs den s k Fiskestigen. På denna del av Rickelån har någon flottning ej skett utan den är helt orörd och unik.

Rickleån delas in i två fiskeområden inom kommungränsen, ett övre fiskevårdsområde och det nedre Rickleå samfällighetsförenings område, sträcker sig från Tvärån – Åselestupet i väster till Rickleåns mynning i öster.

Vid vissa strategiska platser, t ex Laxbacken, finns infotavlor uppsatta med karta och fiskegränser, kontaktpersoner och övrig information som kan hjälpa dig tillrätta som sportfiskare.

Fiskeområden

Rickleåns Övre Fiskevårdsområde:

Fiskekort säljes hos:

 • OK, Robertsfors
 • Gerhard Holmqvist 0934-40021.

Kontakt: Sven-Erik Westerlund, 0934-40075, 070-6374275

Rickleå Bysamfällighet, Nedre Fiskevårdsområdet :

Fiskekort säljes hos:

 • Åke Dahlberg 0934-16030
 • Bendith Jonsson 0934-16039
 • Hans Karlsson 0934-16064
 • Stig Pellbrant 0934-16015
 • Erling Karlsson 0934-16080
 • Greger Svahn 070-3749718
 • Blixt Sport 090-774070
 • Fiskecentrum 090-120130
 • ICA Bygdeå 0934-30323
 • Skog & Fritid 0934-10950

www.ricklea.se

Kontakt: Östen Sandström 0934-14783; 070-6937251