Långsjön

Långsjön är kommunens näst största put-and-take sjö, 17 hektar. Den ligger i den västra delen av kommunen, två km norr om Åkullsjön.

Bestånd: Öring, röding och regnbåge.

Fiskesäsong: Från veckan före jul till slutet på april och helgen före midsommar till början på september, Premiär veckan innan midsommar.

Kortförsäljning: Fiskekort säljes hos Ordförande, Fredrik Lindgren, Tommy Lidberg samt Annika och Jonas Holmström.

Vindskydd/eldplatser: Två vindskydd med grillplatser.

Vägangivelse/skyltning: Väg 651 till Åkullsjön, följ sedan skyltning till Långsjön.

Kontakt: Fredrik Lindgren, 070-3695579