Kålabodaån

Kålabodaån rinner genom byn Kålaboda. Här finns bäcköring.

Bestånd: Naturligt bestånd, bäcköring.

Fiskesäsong: Hela året förutom förbudstiden 15 september-15 okrober.

Vägangivelse/skyltning: Kålaboda ligger ca 14 km från Ånäset, på väg mot Burträsk.