Brönstjärn

Brönstjärn ligger intill Hakatjärn norr om Ånäset. Här kan båt lånas utan kostnad.

Bestånd: Gädda och abborre.

Fiskesäsong: Hela året. Gratis fiske.

Vindskydd/eldplats: Grill

Vägangivelse/skyltning: E4 till Ånäset mitt emellan Umeå och Skellefteå. Åk genom Ånäset förbi kyrkan, 5 km på väg mot Burträsk, sedan skyltat.