Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidrag utgår till förening, stiftelse etc av kulturell art som ansvarar för museala samlingar samt till föreningar och grupper inom t ex musik, foto, film, teater, konst etc.

Bidraget fördelas en gång per år av kommunstyrelsen efter ansökan. Ansökan sker under våren. Bidraget fördelas en gång per år.

Gör ansökan i form av ett vanligt brev med belopp och kort motivering. Bifoga årsmötesprotokollet samt uppdaterad ekonomisk redovisning (både balansräkning och resultaträkning) , som inkluderar postgiro.nr & bankgironummer.

Sänd din ansökan till:
Robertsfors kommun
Tillväxtsektorn
Kulturbidrag
Storgatan 13
915 81 Robertsfors

Välkommen in med ansökan!

Kontaktperson

Koncernstrateg

Magnus Hansson

Telefon: 0934 - 141 12

Mobil: 070 - 543 48 53

mah@robertsfors.se