Barn leker i grässet

Sommarlovsaktiviteter 2017

Fram till den 31 maj kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen.

Sommaren 2017 kan föreningar söka bidrag för att ordna aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Föreningen erhåller ett föreningsbidrag och pengar till att genomföra aktiviteten. Pengarna kan användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Så här ansöker du

  1. Ansökan har för 2017 stängt
  2. Beslut om tilldelade medel får föreningen senast slutet av vecka 23.
  3. Beviljade aktiviteter ska senast den 31 augusti redovisas på separat redovisningsblankett.

Bra att veta

  • Beviljade medel betalas ut i förskott.
  • Aktiviteterna ska genomföras inom perioden v.25 – v.33.
  • Bidragspengar som inte används ska återbetalas.
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för samtliga deltagare.
  • Ska stimulera både flickors och pojkars deltagande
  • Främja integration
  • Skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Senast uppdaterad: 1 juni 2017, 09:11:58