Särskilda bidrag

Samtliga föreningar har möjlighet att söka särskilda bidrag hos Fritidskontoret för sådant angeläget fritidsändamål som ej omfattas av bidragsnormerna i övrigt.

Ansökan om särskilt bidrag kan ske löpande och behandlas av Kommunstyrelsen/Fritidskontoret i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad: 16 december 2013, 16:41:00