Särskilda bidrag

Samtliga föreningar har möjlighet att söka särskilda bidrag hos Fritidskontoret för sådant angeläget fritidsändamål som ej omfattas av bidragsnormerna i övrigt.

Ansökan om särskilt bidrag kan ske löpande och behandlas av Kommunstyrelsen/Fritidskontoret i varje enskilt fall.