Lokalt aktivitetsstöd

För att få lokalt aktivitetsstöd skall minst 5 deltagare inklusive ledaren vara i åldern 7-20 år.

Aktiviteten skall pågå i minst en timme och vara ledarledd.

Bidrag utgår med minst 30:-/aktivitet.

Undantag för handikappföreningar:

  • Ingen övre åldersgräns för att vara bidragsberättigad.
  • En aktivitet skall ha minst 3 deltagare för att vara bidragsberättigad.

Blanketter (närvarokort och redovisning) tillhandahålls via hemsidan

OBS! Ansökan skall inlämnas till fritidskontoret senast 15 augusti resp. 15 februari och avse föregående kalenderhalvårs verksamhet.

Senast uppdaterad: 4 mars 2016, 08:51:31