Driftsbidrag till samlingslokaler

Bidrag utgår till förening/organisation som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. För att en lokal skall klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten.

Kriterier för bidragets storlek är följande:

  • Lokalens storlek, standard, utrustning, driftskostnader, befolkningsunderlag och nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka lokaler som skall vara berättigade till samlingslokalbidrag, samt storleken på bidragen.